Coaching

Soms heb je als jongere of als ouder de behoefte om met iemand te praten over vragen, onzekerheden of angsten. Als pubercoach ondersteun ik pubers EN hun ouders/opvoeders.

Pubercoaching is een laagdrempelige , kortdurende vorm (maximaal 10 sessies) van hulpverlening voor jongeren en hun ouders en kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak. Tijdens de coaching werken we bijvoorbeeld met spellen, visualisaties en verhalen en creatieve werkvormen. Ook worden er regelmatig ontspanningsoefeningen ingezet en oefeningen uit de Mindfulness, omdat veel jongeren zorgen kunnen hebben over hoe dingen straks zullen zijn, en waarbij ze leren te zijn en te ontspannen in het actuele moment. Ook kunnen we oefeningen inzetten uit de Rationeel Emotieve Therapie (RET), waarbij wordt geleerd niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten.

Bij integraal kindertherapeut Carla van Wensen heb ik geleerd om te werken volgens de methode KIE (Kind in Evenwicht).  KIE is een methode waardoor de oorzaak van fysieke-of emotionele spanningen bij het kind en blokkades in het denken en handelen begrepen worden. KIE is gekoppeld aan de ontwikkeling van het brein en volgt deze op logische wijze. Omdat het kind leidend is kan het heel goed begrijpen wat er gebeurt en de stappen die je zet volgen. Samen gaan we niet alleen begrijpen waarom het kind doet zoals het doet. Het kind en ouders ontdekken ook wat er nodig is om ervoor te zorgen dat dingen weer gemakkelijker gaan en om lekker in je vel te zitten. Het kind hoeft niet te praten als het daar geen zin heeft. De spieren vertellen het verhaal. Meer informatie over KIE en KIEcoaches vind je hier: https://www.carlavanwensen.nl/Contact/Register-KIEcoach.

Hoewel ik als coach oplossingsgericht werk, betekent dat niet dat ik kant-en-klare oplossingen bied. Elke situatie, elke persoon is uniek.  Als coach ga ik ervan uit dat pubers (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in zichzelf.

Met liefde en aandacht werk ik met jongeren en ouders/opvoeders die vragen hebben op sociaal-emotioneel of gebied. Een coach kan helpen, bijvoorbeeld wanneer je problemen ervaart door:

– het hebben van weinig zelfvertrouwen – verlegenheid – niet kunnen opkomen voor jezelf – (faal)angst – pesten – leerproblemen – concentratieproblemen – medisch onverklaarbare buikpijn – slaapproblemen – wanneer je moeite hebt met het omgaan met emoties – gebrek aan motivatie – een vol hoofd

Natuurlijk is liefdevolle aandacht daarbij een belangrijk uitgangspunt en ook veiligheid, respect en eigenheid  zijn belangrijke pijlers. Dit betekent dat iedere jongere of volwassene zich steeds veilig moet kunnen voelen om zich te kunnen uiten, om te durven vertellen wat er speelt, om zichzelf te kunnen zijn.

Met liefde en aandacht kenmerkt zich door een persoonlijke, op maat gemaakte begeleiding van jou als uniek individu. Dit betekent dat ik altijd begin met een intake. In het intakegesprek ga ik samen met jou/jullie op zoek naar de kern van de hulpvraag. Op basis van het intakegesprek maak ik een plan van aanpak dat aan het eind van het intakegesprek of per telefoon/mail wordt besproken. Vervolgafspraken duren in principe 60 minuten.

Met liefde en aandacht biedt laagdrempelige hulp. Dit betekent dat je bij mij terecht kunt zonder dat je vooraf een medische indicatie van de huisarts moet hebben. Als je een vraag hebt, ergens tegenaan loopt, je misschien zorgen maakt over een bepaalde situatie, dan kijk ik graag met je mee om samen met elkaar naar mogelijkheden te zoeken. Jij (of je kind) krijgt daarbij geen dossier of etiket opgeplakt.

In de begeleiding van kinderen bekijk ik de situatie altijd vanuit het systeem. En, als dat nodig is, kan ik ook de school betrekken bij de begeleiding. Natuurlijk vraag ik vooraf altijd om goedkeuring.

Werkwijze Kindercoaching

In onze samenwerking mag je het volgende van Met liefde en aandacht verwachten.

Intakegesprek
Na het eerste contact via de mail of de telefoon ontvang je een vragenlijst en maken we een afspraak voor een intakegesprek. De vragenlijst is voor feitelijke gegevens. Het intakegesprek is bedoeld om de aanmeldklacht vanuit het gezichtspunt van jou als ouder/opvoeder te begrijpen en om met elkaar kennis te maken. Samen formuleren we dan de hulpvraag van jou of je puber. Houd er rekening mee dat de tijdsduur van het intakegesprek een half uur tot een uur is. Als alle partijen zich prettig voelen na dit eerste gesprek en vertrouwen hebben in de samenwerking, stappen we het coachtraject in.

Plan van aanpak
Aan het eind van het intakegesprek stel ik een plan van aanpak op. Hierin beschrijf ik de hulpvraag en de doelen van de behandeling en eventueel de werkwijzen. Het coachtraject kan starten als beide gezag dragende ouders en/of de jongere akkoord gaan.

Voortgang
Soms zijn 1 of 2 sessies al voldoende. In ieder geval volgt er na elke 3 (of 4) sessies  een gesprek met de ouders, waarin de voortgang en ontwikkeling wordt besproken. Vaak kan het traject dan al afgerond worden, soms is er behoefte aan meer. De coaching neemt maximaal 10 sessies in beslag. Over het algemeen geven jongeren heel goed zelf aan wanneer de coaching kan worden afgerond. Ter afronding van de coaching vindt er, wanneer daar behoefte aan is, nog een kort eindgesprek plaats.

Beroepscode
Met liefde en aandacht houdt zich aan de etnische beroepscode en geheimhoudingsplicht. Alleen met medeweten van ouders en van jongeren vanaf 16 jaar wissel ik informatie uit met andere betrokkenen. Geheim betekent voor mij niet stiekem, maar veilig.

Kosten

Onze samenwerking start met het intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos.  Aan het eind van het intakegesprek stel ik een concept behandelplan op. Hierin leg ik het vertrekpunt, de doelstelling en de aanpak vast. Vervolgens vinden de coachsessies plaats.

Een coachsessie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 70,00 per 60 minuten. Dit is inclusief voorbereiding, gebruik van materialen en btw. 

Het gemiddeld aantal sessies ligt tussen de 3 en 6 keer. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook de eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Er bestaat ook een mogelijkheid om een 5- of 10-strippenkaart aan te schaffen. Voor een strippenkaart met 5 sessies (van 1 uur) zijn de kosten 337,50 euro en voor een kaart met 10 sessies bedragen de kosten 650 euro. De strippenkaart blijft een jaar geldig. 

Sinds 1 januari 2015 is er helaas geen enkele vergoeding meer mogelijk vanuit de zorgverzekeringen voor kindercoaching, -counceling, of therapie.  Je kunt de coaching soms wel betalen uit een persoonsgebonden budget. Of je kunt de kosten aftrekken onder het kopje ‘bijzondere uitgaven’ van je jaarlijkse belastingsaangifte.

Voor ouders in de bijstand of schuldsanering is er een speciale regeling. Geldt dit voor uw gezin? Vraag dan naar de mogelijkheden.